Debatni turnir v Pragi
Podelitev maturitetnih spričeval 2018
11. julij 2018

Španija - izbirna ekskurzija
junij 2018
Nizozemska - izbirna ekskurzija
junij 2018
Kulturni maraton
Blaguš, 21. junij 2018